BORA


          -kalenie:                     rozmer komory 200x180x550
          -cementovanie:         rozmer komory 170x150x520
          -meranie tvrdosti