BORA          -repasovanie valivých kľukových mechanizmov
          -výroba atypických ložiskových klietok
          -vložkovanie ojníc, výroba puzdier
          -oprava hlavných čapov (rozklepané konce)
          -centrovanie
          -rovnanie ojníc